Odszkodowanie za wypadek w pracy

 ›  › Odszkodowanie za wypadek w pracy

Urząd miasta Otwock opłata skarbowa

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ubiegający się o odszkodowanie za wypadek w pracy składa wniosek do pracodawcy, będącego płatnikiem składek, który zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji, a następnie przekazania jej wraz z wnioskiem do właściwej placówki ZUS. ZUS z kolei wymaga dokumentów takich jak po pierwsze wniosek, w którym wyraźnie określono rodzaj świadczenia – na przykład jednorazowe odszkodowanie związane ze stałym uszczerbkiem na zdrowiu, dane pracodawcy oraz poszkodowanego. Drugim wymaganym dokumentem jest protokół powypadkowy (lub też karta wypadku), który zawiera zeznania poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. Trzecim dokumentem jest zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego, w którym zawarta jest informacja dotycząca leczenia i rehabilitacji lub w przypadku śmierci – akt zgonu. Oprócz wyżej wymienionych należy być przygotowanym, że ZUS może zażądać takich dokumentów jak karta informacyjna zawierająca dane o sposobie przeprowadzenia pierwszej pomocy, wyjaśnienia czy poszkodowany był odpowiednio przeszkolony w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oświadczenia osoby, u której osoba poszkodowana zgłosiła wypadek.

Odszkodowanie za wypadek w pracy Reviewed by on 28 stycznia 2017 .

Ubiegający się o odszkodowanie za wypadek w pracy składa wniosek do pracodawcy, będącego płatnikiem składek, który zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji, a następnie przekazania jej wraz z wnioskiem do właściwej placówki ZUS. ZUS z kolei wymaga dokumentów takich jak po pierwsze wniosek, w którym wyraźnie określono rodzaj świadczenia – na przykład jednorazowe odszkodowanie związane ze

ABOUT AUTHOR /